بازارچه خیریه

کمک به سیل زدان میتوانید از طریق لینک زیر اقدام نمائید.

 

کمک های مردمی به سیل زدگان