سفیر کرامت

آماده ایم دستان پر مهر شما را برای همراهی در محرومیت زدایی از خاک پاک ایران زمین ، به گرمی بفشاریم.

سفیر کرامت

اکر شما هم مایلید گرد محرومیت را از کشور عزیزمان بزداییم ، با ما همراه شوید.

سفیر کرامت

بالاترین عزم و همت ما ایجاد حلقه اتصال بین خیرین و محرومین در سرزمین اهورایی ایران است.

پروژه ها